Drogowskazy Kariery

Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny podnoszący kompetencje studentów oraz ich konkurencyjność na rynku pracy. Projekt pomaga studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. W skład projektu wchodzą szkolenia, które są ściśle dopasowane do potrzeb studentów. Studenci zyskują możliwość poznania zarówno specyfiki pracy w poszczególnych branżach jaki i u potencjalnych pracodawców.