Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

NZS to historia, która trwa! Poznajcie najważniejsze wydarzenia, które 40 lat temu doprowadziły do powstania naszej organizacji.

NZS wyrosło z polskiej tradycji walki przeciw zniewoleniu komunistycznemu. Narodził się w roku 1980 – razem z „Solidarnością”. Popularne stało się określenie “młodszego brata Solidarności”.  W lutym 1981 r. zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów. Organizacja prowadziła działalność samokształceniową, wydawnicza, przygotowywała projekty reform szkolnictwa wyższego, broniła praw socjalnych studentów. Wkrótce jednak wprowadzono stan wojenny. NZS został zdelegalizowany. Wielu działaczy Zrzeszenia przeszło do działalności podziemnej. Walczyli z systemem organizując strajki studenckie oraz współtworzyli „drugi obieg”. Nadszedł czas Pomarańczowej Alternatywy, happeningów, teatrów i kabaretów studenckich. Ponowna rejestracja NZS-u nastąpiła w 1989 roku…

Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. NZS wciąż angażuje się w działalność społeczną. Nikomu z nas nie jest bowiem obojętna rzeczywistość, w której żyjemy. Wreszcie jednak Niezależne Zrzeszenie Studentów może przeznaczyć maksimum swojej aktywności na zajmowanie się problemami środowiska studenckiego. Jesteśmy największą organizacją studencką w Poznaniu, przysłowiowo dbamy o merytoryczne i rozrywkowe “zaplecze” studiów. Tworzymy projekty stypendiów, organizujemy szkolenia, studenckie wyjazdy, ogólnopolskie konkursy i festiwale. Uczymy się współpracy, odpowiedzialności i przyjaźni.
Po prostu, działamy w imię zasady NIE ZMARNUJ STUDIÓW!

Wrzesień 1980 – Niezależne Zrzeszenie Studentów zawiązało się na UAM, podobnie jak w całym kraju. Pierwszym przewodniczącym NZS na UAM został Jacek Kubiak. Niestety dokumenty, które informowałyby, kto dokładnie zasiadał w tamtym czasie we władzach NZS UAM przepadły. Niemal z całą pewnością można stwierdzić, że większość z nich zaginęła po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. W latach 1982-1988 NZS UAM nie prowadził oficjalnej działalności ze względu na represje polityczne.

Zabójstwo Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacza opozycyjnego okresu PRL-u.

7 maja 1977

W Gdańsku po raz pierwszy pojawia się postulat założenia niezależnej od władz organizacji studenckiej.

27 sierpnia 1980

Założenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ustalono ogólnopolski charakter organizacji.

22 września 1980

Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich w Warszawie. Zatwierdzona zostaje nazwa organizacji (NZS).

18-19 października 1980

Po dyskusjach z władzami oświatowymi ogłoszony zostaje strajk okupacyjny na Uniwersytecie Łódzkim.

21 stycznia 1981

Władze Polski Ludowej uginają się i rejestrują oficjalnie NZS. Pierwszym przewodniczącym zostaje Jarosław Guzy.

17 lutego 1981

Wybuch stanu wojennego. Wielu działaczy NZS zostaje internowanych, a sama organizacja zdelegalizowana. NZS schodzi do "podziemia".

13 grudnia 1981

"Odrodzenie" Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nowym przewodniczącym zostaje Wojciech Bogaczyk.

1988

Sąd Najwyższy dokonuje ponownej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

22 września 1989

Więcej o historii NZS: