Nowy skład Zarządu NZS UAM wybrany!

23 stycznia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków NZS UAM, mające na celu wybranie nowego Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego ds. Projektów, a także ustalenie nowej liczby osób w Zarządzie.

Nowy skład Zarządu NZS UAM przedstawia się w następująco:

Przewodnicząca – Zuzanna Kurowska
Sekretarz – Joanna Marcinkowska
Wiceprzewodnicząca ds. PR-u – Natalia Marciniak
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów – Julia Giera
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów – Aleksandra Baran

Trzymamy kciuki za owocną współpracę nowo wybranego Zarządu przez pozostałe miesiące kadencji 2020/2021!