OKFS

OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej, jest konkursem organizowanym przez studentów dla studentów, mającym na celu wzbudzenie ich zainteresowania fotografią oraz pobudzanie kreatywności. Konkurs ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju młodym pasjonatom z dziedziny fotografii, promocję tej dziedziny sztuki wśród studentów, a także odkrywanie talentów i promowanie ich wśród profesjonalistów. Stawiamy na kreatywność, dlatego co roku konkursowi towarzyszy inny motyw przewodni, który ma inspirować i zachęcić do twórczego podejścia do tematu.

Poza aspektem konkursowym, projektowi towarzyszy cykl warsztatów fotograficznych, wystaw i prelekcji, odbywających się w największych miastach Polski. OKFS to nie tylko konkurs, to także inicjatywa, przybliżająca dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia.