Wampiriada

Cykliczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów, promujący honorowe krwiodawstwo wśród studentów. Głównymi celami projektu są: bezinteresowne pomaganie innym poprzez oddawanie krwi, szerzenie idei ratowania życia ludzkiego i propagowania zdrowego stylu życia wśród studentów. Wampiriada organizowana jest przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na kilkudziesięciu uczelniach w całej Polsce. 

W Poznaniu rocznie odbywają się dwie edycje: jesienna i wiosenna.