(Nie)Porozumienia

(Nie)porozumienia to cykl spotkań dyskusyjnych mających na celu demitologizację pojęć (przywracanie im ich pierwotnych znaczeń).

Projekt powstał, ponieważ pewne pojęcia, zjawiska bądź koncepcje, które mają konkretne znaczenia w naukach społecznych i humanistycznych zatracają je często w codziennych dyskusjach. Jego pierwsza i do tej pory jedyna edycja miała miejsce w roku akademickim 2018/2019. W ramach tej edycji odbyło się 6 spotkań na temat: idei wolności, feminizmu, feminatywów, antysemityzmu, problemów migracyjnych i równości.W każdym ze spotkań uczestniczyli specjaliści w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych – filologowie, filozofowie, politolodzy i kulturoznawcy – związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zawieszone do odwołania.