Skład Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kadencji 2022/2023

pobrane

Zuzanna Kurowska

Przewodnicząca UKR

zuzanna.kurowska@nzs.org.pl

pobrane

Wiktoria Bartz

Sekretarz UKR

wiktoria.bartz@nzs.org.pl

pobrane

Katarzyna Mania

Członek UKR

aleksandra.baran@nzs.org.pl